27.07.2022.

 

Адвокат Ксенија З.Булатовић  из Београда, објављује оглас за пријем два адвокатска приправника, ради обављања приправничког стажа у адвокатској канцеларији.

Услови које кандидат треба да испуњава:

– завршен Правни факултет Универзитета у Београду;

– са или без искуства у раду;

– добро познавање рада на рачунару;

– возачка дозвола Б категорије пожељно.

– пожељно познавање енглеског и/или другог страног језика

Молим кандидате да биографије пошаљу најкасније до 15.8.2022 године на е-mail адресу: advbulatovicк@gmail.com