03.11.2022.

Адвокатска канцеларија JMS Law Office са седиштем у Београду, улица Пјарона Де Мондезира бр. 8, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника ради обављања приправничке праксе уз надокнаду.

Услови:

Завршен Правни факултет Универзитета у Београду;
Познавање рада на рачунару;
Познавање писаног и говорног енглеског језика;
Радно искуство у општењу са судовима и органима управе.
Адвокатска канцеларија JMS  нуди могућност стицања знања из области интелектуалне својине, радног права, привредног права, заступања клијената у парничним, ванпарничним, прекршајним и извршним поступцима.

Опис послова које адвокатски приправник обавља:

– Састав нацрта поднесака и докумената;

– Одлазак на суђења;

– Kонстантно усавршавање у складу са предлозима принципала;

– Извршење других пословних задатака које затражи претпостављени.

Циљ обављања приправничке праксе је оспособљавање за даљи самосталан рад и успешно полагање правосудног испита.