21.09.2022.

Адвокат Јоксовић Александра тражи посао у адвокатској канцеларију на територији Београда.

Нудим:

-Посвећеност
-Одговорност
-Пословну сарадњу
-Познавање рада на рачунару
-Заступање пред судовима

Kонтакт подаци: aleksandrajoksovic3@gmail.com , тел: 063/667325