10.06.2019.

Дипломирана правница из Београда, са заврсеним основним и мастер студијама (Право интелектуалне својине) на Правном факултету Универзитета у Београду и са положеним правосудним испитом, заинтересована за рад у адвокатској канцеларији. Склоност ка Привредном праву и Праву интелектуалне својине.
CV на упит.
Kонтакт: m.vidojevic90@gmail.com