25.05.2023.

Ненад Зинајић, дипломирани правник са положеним правосудним и адвокатским испитом, спреман за упис у Именик адвоката, изразито заинтересован за рад у адвокатској канцеларији у Београду, у виду заједничке адвокатуре или као адвокат сарадник.
ЦВ на упит.
Заинтересовани ме могу контактирати путем е-маил адресе: nenad.zinajic@gmail.com