02.11.2020.
Славко Ђуричанин из Београда, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, заинтересован за рад у адвокатској канцеларији у Београду на позицији адвоката – сарадника.
У прилогу можете погледати ЦВ.