AKS-LogoFinal

 

Поштоване колеге,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 10.04.2021. године донео Одлуку о измени тарифног броја 13 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, имајући у виду да Тарифа о наградама и накнадама за рад адвоката није мењана у делу висине награде за рад у парничном поступку од доношења 2012. године. Полазећи од чињенице да су услови пословања у периоду од 2012. до 2021. године измењени, донета је Одлука да се тарифни број 13 измени тако што ће се награда за вредност спора до 15.000 поена брисати, а утврдити да је најнижа награда сада утврђена у висини као за спорове чија је вредност 25.000 поена и ова награда  износи 300 поена.

Вредност поена износи 30,00 динара што прерачунато у номинални износ висине награде значи да је сада износ најниже награде према тарифном броју 13 Тарифе о награда и накнадама трошкова за рад адвоката 9.000,00 динара.

Одлука о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката достављена је ЈП “Службени гласник” ради објављивања.

У наставку информације табеларни преглед Тарифног броја 13.

Вредност спора

Преко                          До                              Награда

–                                 25.000 поена           300 поена

25.000 поена          50.000 поена            375 поена

50.000 поена         100.000 поена           550 поена

100.000 поена       200.000 поена          750 поена

200.000 поена      400.000 поена          1.000 поена

400.000 поена       800.000 поена         1.250 поена

800.000 поена      1.600.000 поена       1.500 поена

У прилогу можете погледати Одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о измени тарифног броја 13 Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, донетој на седници Управног одбора Адвокатске коморе Србије 10.04.2021. године.

 Одлука о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката