AKS-LogoFinal

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 58/2021 од 21.01.2021. о отпочињања изборног поступка, допис упућен адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије са информацијом о одлуци Управног одбора о отпочињању изборног поступка за избор носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе Србије за мандатни период 2021-2025 и позив свим адвокатским коморама да доставе предлоге кандидата за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Изборне и Верификационе комисије, са изводом из Закона о адвокатури и Статута Адвокатске коморе Србије.

 Одлука о отпочињању изборног поступка

 Обавештење адвокатским коморама