AKS-LogoFinal

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати допис председника Адвокатске коморе Србије упућен адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије, предлог Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приход од самосталне делатности и анализу пореског саветника АKС г. Оливера Андруна “Паушално опорезивање адвокатске делатности – нови концепт унапређења паушалног опорезивања”.

 Допис АКС

 Предлог Уредбе

 Анализа пореског саветника