У прилогу погледајте саопштење Адвокатске коморе Србије од 22.04.2015. године.