AKS-LogoFinal

Поштовани,

Полагање адвокатског испита пред Испитном комисијом Адвокатске коморе Србије одржаће се у среду, 18.09.2019.године, са почетком у 17:30 часова, у просторијама Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд.

Заинтересовани кандидати документа потребна за пријаву полагања адвокатског испита могу поднети закључно са петком, 13.09.2019. године.