AKS-LogoFinal

Поштовани,

Полагање адвокатског испита пред испитном комисијом Адвокатске коморе Србије одржаће се у четвртак, 20.06.2019. године, са почетком у 17:30 часова, у просторијама Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13.

Заинтересовани кандидати документа потребна за пријаву полагања адвокатског испита могу поднети закључно са уторком, 18.06.2019. godine.