AKS-LogoFinal

 

Поштоване колеге,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници која је одржана 01.04.2023. године утврдио је Нацрт тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, који се упућује на јавну расправу.

Јавна расправа сагласно одредби члана 305. став 3. Статута Адвокатске коморе Србије траје 30 дана од дана доношења одлуке Управног одбора АKС о утврђивању Нацрта тарифе.

Позивају се чланови Адвокатске коморе Србије да евентуалне примедбе и предлоге на објављени Нацрт тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката доставе у писменом облику, закључно са 03.05.2023. године, на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/III спрат, или на e-mail адресу: a.k.srbije@gmail.com, скениран текст примедби са печатом и потписом адвоката.

 Нацрт тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката