15.10.2021.

 

Адвокатској канцеларији Чивтелић је потребан приправник. Услови које би кандидати, поред завршеног правног факултета, требало да испуњавају су:
1) одлично познавање рада на рачунару,

2) без радног искуства,

3) добро познавање енглеског језика и

4) добра организованост и посвећеност у раду.

Биографије са фотографијом послати на мејл andreja.civtelic@gmail.com