11.10.2019.

Advokat Marijana M. Radeka Simić iz Surčina, ulica Vojvođanska broj 367b, objavljuje oglas za prijem advokata i advokatskog pripravnika.

Uslovi koje advokat treba da ispunjava:

– radno iskustvo u imovinsko-pravnim sporovima.

Uslovi koje advokatski pripravnik treba da ispunjava:
– završen Pravni fakultet;
– poznavanje rada na računaru;

– prethodno radno iskustvo.

Molimo kandidate da biografije pošalju na e-mail adresu: marijanaradeka@gmail.com