08.01.2019.

Danijela Ivanišević, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, zainteresovana za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu.

U prilogu možete pogledati biografiju.

Sudijske preporuke dostupne na zahtev.
 CV – Danijela Ivanišević