AKS-LogoFinal

 

Поштоване колеге,

Kако је чланом 22. Закона о бесплатној правној помоћи (“Службени гласник РС, бр.87/18) прописано да редовни годишњи извештај пружаоци бесплатне правне помоћи достављају Министарству правде најкасније до 31.јануара текуће године за предходну годину, молимо све адвокате који се налазе на листи пружалаца бесплатне правне помоћи, да наведени извештај доставе најкасније до 31.01.2023. године, на е-маил адресе: jelena.krivokapic@mpravde.gov.rs  i  a.k.srbije@gmail.com

С поштовањем,