Zakoni o advokaturi od 1862 do danas

Закон о правозаступницима

Закон о адвокатима Краљевина СХС

Правила о правозаступницима

Закон о адвокатури – Сл.лист ФНРЈ 102-1946

СГ РС 25-1947 уредба о броју и седишту АК у Србији и АТ

Закон о адвокатури – Сл.лист ФНРЈ 15-1957

Општи закон о адвокатури и другој правној помоћи С.лист СФРЈ 15-1970

Закон о адвокатури и другој правној помоћи Сл.гл СРС 51-1971

Закон о адвокатури и служби правне помоћи- СЛ.гл.СРС 27-1977

Закон о адвокатури СГ РС 24-1998

Исправка ЗОА СГ РС 26-1998

Закон о изменама и допунама ЗОА СГ РС 11-2002

Закон о адокатури 31-2011

СГ – одлука Уставног суда