AKS-LogoFinal

ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ


У суботу 02.06.2018. одржана је Прва редовна и изборна скупштина Адвокатске коморе Србије у мандату 2017 – 2021 којој је присуствовало 103 представника у Скупштини. У раду Скупштине Адвокатске коморе Србије учествовали су представници свих адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је једногласно усвојила извештаје о раду председника, Управног одбора, Савета, Адвокатске академије, Надзорног одбора, Дисциплинског тужиоца и Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије за период од 16.09.2018. до дана одржавања Скупштине.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је у оквиру својих надлежности извршила избор непосредно тајним гласањем Дисциплинског тужиоца и 2 заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије и то из Адвокатске коморе Чачак и Адвокатске коморе Зајечар.

За Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије изабрана је г-ђа Ана Божић, адвокат у Београду, а за заменике Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије изабрани су г. Стево Зрнић, адвокат у Ужицу – члан Адвокатске коморе Чачак и г. Небојша Грамић, адвокат у Зајечару – члан Адвокатске коморе Зајечар.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је донела одлуку о потврди мандата за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије: г-ђе Тање Арсић, адвоката у Новом Саду – члана Адвокатске коморе Војводине, г. Рајка Марића, адвоката у Новом Саду – члана Адвокатске коморе Војводине и г-ђе Гордане Илић, адвоката у Смедереву – члана Адвокатске коморе Пожаревац.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је такође донела одлуку о престанку мандата представника у Скупштини или члана органа Адвокатске коморе Србије са даном подношења изјаве коју ће дужност у изборном периоду адвокат обављати или даном подношења оставке и то:

  • Г. Владимира Бељанског, адвоката у Новом Саду коме престаје мандат члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије због избора за председника Адвокатске коморе Војводине
  • Г. Антуну Кнезију, адвокату у Сомбору коме престаје мандат члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије због избора за члана Управног одбора Адвокатске коморе Војводине
  • Г. Драгану Живковићу, адвокату у Пожаревцу коме престаје мандат за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије због избора за председника Адвокатске коморе Пожаревац
  • Г. Небојши Самарџићу, адвокату у Београду коме престаје мандат представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије због избора за заменика председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије
  • Г-ђи Југослави Родић Соколовић, адвокату у Зајечару којој престаје мандат заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије због избора за председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Зајечар
  • Г-ђи Ивани Гајић, адвокату у Крушевцу којој престаје мандат представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије због избора на дужност представника у Скупштини Адвокатске коморе Чачак
  • Г-ђи Весни Бланић, адвокату у Зајечару којој престаје мандат представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије због избора за члана Управног одбора Адвокатске коморе Зајечара
  • Г. Владану Богићевићу, адвокату у Београду коме престаје мандат члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије због подношења оставке на дужност члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије
  • Г. др Синиши Новковићи, адвокату у Новом Саду коме престаје мандат представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије због подношења оставке на дужност представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије
  • Г. Игору Олујићу, адвокату у Београду коме престаје мандат представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије због подношења оставке на дужност представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије.

 

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК

Виктор Гостиљац, адвокат

 

 Извештај са Скупштине АКС