Литература за полагање адвокатског испита

Закон о адвокатури СГ РС 31-2011

Статут усвојен на скупштини 29.10.2011 и 12.11.2011 сл.гласник РС

Кодекс професионалне етике 2012

Адвокатска тарифа

Kodeks advokatske etike Evropske unije

Основни принципи о улози адвоката

Међународна конвенција о заштити права одбране

Слобода обављања адвокатске професије