ПРЕТРАЖИВАЧИ

FIND LAW

Мноштво података о америчком праву разврстаних по областима са интегралним текстовима прописа и судском праксом. Постоји и именик адвоката разврстаних по специјалностима у федералним државама у којима раде.

CELEX

База прописа Европске заједнице на 11 језика, међу којима није наш. Претраживање базе доступно је само члановима.

HIEROS GAMOS

Веома богата база података са мноштвом прописа из целог света, судском праксом, имеником адвоката, судских вештака и сл.

JURIST

Академски сајт правних теоретичара и практичара створен у Питсбургу. Поред мноштва података веома је занимљив дискусиони форум преко кога је вођена жива полемика о правним основама НАТО интервенције у Југославији.

LAW LINKS

Овде се могу наћи бројни линкови за интернет презентације правних сајтова.


ЕВРОПСКО ПРАВО И ИНСТИТУЦИЈЕ

ЕВРОПСКА УНИЈА

Презентација ове јаке европске организације на 20 језика, међу којима је и словеначки, али не и на наш.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На 11 језика, међу којима није и наш.

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ ДОКУМЕНТИ

Документи Европског Парламента на 11 језика

ЕВРОПСКИ СУД

Овај суд је надлежан за чланице Европске Уније.

ЕВРОПСКИ ОМБУДСМАН

Институт заштите људских права који дуго постоји у европским земљама а ускоро треба да буде уведени у наш правни систем.

САВЕТ ЕВРОПЕ У СТРАЗБУРУ

Инситутција чији је члан и наша Државна заједница. Одлуке овог органа обавезују нашу земљу.

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Ратификацијом Конвенције о заштити људских права и елементарних слобода надлежност овог суда проширена је и на нашу земљу. Наши грађани могу непосредно тражити правну заштиту код овог суда кад сматрају да су им повређена права из Конвенције када сва расположива домаћа правна средства буду исцрпљена.


БАЗЕ СТРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА

АУСТРИЈА

Рис

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

LLRX

FRANCUSKA

LLRX;

Law France;

ADMI

La village de la justice

Le journal officiel de la Republique Francais

Француски речник приватног права

Jura

НЕМАЧКА

Jusline

Овде се може наћи обиље података о немачком праву, адвокатима и сл.

iuscomp

Немачки сајт на енглеском језику

КАНАДА

LLRX

УСА КОНГРЕС

Lcweb

Интернет правна библиотека

РУСИЈА

Law optimaАДВОКАТСКЕ КОМОРЕ И УДРУЖЕЊА

МЕЂУНАРОДНА УНИЈА АДВОКАТА

МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА АДВОКАТА

АДВОКАТСКА КОМОРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

САВЕЗ ЕВРОПСКИХ АДВОКАТСКИХ КОМОРА

ЕВРОПСКА УНИЈА АДВОКАТА

АСОЦИЈАЦИЈА НЕЗАВИСНИХ ЕВРОПСКИХ АДВОКАТА

ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ АДВОКАТА ЗА ПРИВРЕДНО ПРАВО

ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ АДВОКАТА КРИВИЧАРА

ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ АДВОКАТА

АДВОКАТИ БЕЗ ГРАНИЦА

AMERICAN BAR ASSOCIATION

Сајт најбројнијег удружења правника у свету. Део сајта доступан је само члановима удружења. За нас је посебно интересантан програм за централну и источну Европу под називом “ABA CELLI”.

АДВОКАТСКА КОМОРА КАНАДЕ

Сајт је уређен на енглеском и француском језику.

АДВОКАТСКА КОМОРА КВЕБЕКА

ХРВАТСКА ОДВЈЕТНИЧКА КОМОРА

Сајт садржи именик хрватских адвоката, одвјетничких уреда и одвјетничких друштава. Сајт такође садржи и електронска издања часописа “Одвјетник” почев од 1997. године, те прописе о раду адвоката (Закон о одвјетништву, Статут Одвјетничке коморе Хрватске и Кодекс професионалне етике).

АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

p>На сајту се налази именик адвоката Републике Српске, Адвокатска Тарифа, као и телефонски именик судова и тужилаштава у Републици Српској. Овде се може наћи и електронско издање часописа “Адвокатура”.

АДВОКАТСКА КОМОРА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сајт садржи именик адвоката по местима и абецедном реду, као и прописе којима се уређује адвокатура у Федерацији БиХ (Статут, Кодекс, Тарифа).

АДВОКАТСКА КОМОРА МАКЕДОНИЈЕ

Поред именика адвоката на сајту се налазе и прописи о адвокатури у Македонији.

АДВОКАТСКА КОМОРА ПАРИЗА

Поред актуелних вести мозе се наци француски правни речник, прописи о бесплатној правној помоћи и медијации,

THE GENERAL COUNCIL OF THE BAR

LAW SOCIETY OF ENGLAND AND WALES


МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СУДОВИ

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

МЕЂУНАРОДНИ СУД ПРАВДЕ

МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ ТРИБУНАЛ У ХАГУ

МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ СУД

ЧАСОПИСИ

LA REVUE DE DROIT DES AFFAIRS INTERNATIONALE

HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY

OXFORD INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY