06.09.2021.

Адвокатској канцеларији Kојић-Јевтовић, са седиштем у Београду,на адреси Риге од Фере 2, стан 7, потребан је адвокатски приправник.

Kанцеларија је специјализована за заступање пред Уставним судом као и Европским судом за људска права , те сви кандидати који су заинтересовани да се усавршавају и стичу знања из разних области права могу послати свој ЦВ на следећу е-маил адресу: radomir@kojic-jevtovic.rs

Потребно је да кандидат испуњава следеће услове:
1. Завршен Правни факултет;
2. Познавање рада на рачунару;
3. Познавање енглеског језика.