21.09.2022.

Адвокатска канцеларија Весковић са седиштем у Београду, улица Љутице Богдана 1а, расписује конкурс за пријем једног адвокатског приправника волонтера, ради обављања приправничке праксе.

Услови које кандидат треба да испуњава:

· завршен Правни факултет Универзитета у Београду;

· познавање рада на рачунару

· познавање енглеског језика

Могућност накнаде у виду новчане помоћи И трошкова превоза, преко Националне службе за запошљавање.

Заинтересовани кандидати своју биографију могу послати на е – маил адресу: advokat.gveskovic@gmail.com