21.09.2022.

Адвокатска канцеларија Ђорђевић & Рогић, са местом рада у Београду, ул. Милутина Миланковића бр.9Ж, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника ради обављања приправничке праксе уз новчану надокнаду. Адвокатска канцеларија нуди могућност стицања знања из области радног права, привредног права, кривичног права, наплате потраживања, као и прилику заступања клијената у кривичним, парничним, ванпарничним и извршним поступцима.

Услови које кандидат треба да испуњава:
-Завршен правни факултет
-Познавање рада на рачунару

Сви заинтересовани кандидати могу проследити свој ЦВ на следећу е-маил адресу: office@djordjevicrogic.com