21.09.2022.

Адвокату Ђорић Ани из Београда, потребан један адв. приправник/ца – волонтер, ради обављања приправничке праксе.

Пријаве, уз ЦВ, заинтересовани кандидати могу послати на е-маил адресу: advanadjoric@gmail.com