23.02.2022.

Адвокат Леа Герасимовић из Београда, Војводе Миленка 13, објављује оглас за пријем:

Адвокатског приправника

Услови које кандидат треба да испуњава:

– Завршен Правни факултет;
– Са или без искуства у раду;
– Знање енглеског језика;
– Познавање рада на рачунару;

– Возачка дозвола Б категорије.

Молимо кандидате да биографије пошаљу на е-маил адресу office@lgg-law.rs

Пријаве слати до 15.10.2022. године.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор.

*Не преузимамо обавезу да обавештавамо кандитате који нису прошли селекцију.