28.09.2022.

Адвокат Небојша Д. Мараш из Београда, улица Ресавска 38, прима адвокатског приправника/приправницу-волонтера на приправничку вежбу у области кривичног права.

Позивају се заинтересовани да доставе пријаве са краћом биографијом на адресу lawofficemaras@sbb.rs телефон 063/266-007