03.08.2022.

Адвокат Филип З. Филиповић са седиштем канцеларије у Београду, ул. Ресавска 35а, запошљава адвокатског приправника ради обављања приправничког стажа.
Своје пријаве са сликом и биографијом кандидати могу послати на е-mail адресу adv.filipfilipovic@gmail.com.