AKS-LogoFinal

 

Поштоване колеге,

Изборна комисија Адвокатске коморе Србије на седници која је одржана 01.09.2021. године једногласно је донела Одлуку о утврђивању листе кандидата за избор:

  1. Потпредседника Адвокатске коморе Србије
  2. 8 чланова Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије
  3. Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије
  4. 16 Заменика дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије
  5. Председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије
  6. Заменика председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије
  7. 16 судија Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србијe.

Одлука о утврђивању листе кандидата објављена је на интернет страници Адвокатске коморе Србије дана 01.09.2021. године у 16:10 сати, са којим даном и сатом је почео да тече рок за приговоре против Одлуке Изборне комисије. Овлашћени подносиоци приговора су предлагачи и предложени кандидати.

 Одлука о утврђивању листе кандидата