Председник АКС

Виктор Гостиљац, из Адвокатске коморе Београда

Потпредседник АКС

Јасмина Милутиновић, из Адвокатске коморе Шапца

Управни одбор Адвокатске коморе Србије

Из Адвокатске коморе Београда:

Добричанин Никодиновић Зора

Герасимовић Леа

Цвејић Александар

Кајганић Биљана

Крстић Дејан

Томић Игор

Из Адвокатске коморе Војводине:

Станивуковић Горан

Арсић Тања

Грбић Младен

Марић Рајко

Из Адвокатске коморе Ниша:

Нешић Слободан

Илић Владимир

Из Адвокатске коморе Чачка:

Радовић Мирко

Костић Милутин

Из Адвокатске коморе Шапца:

Обрадовић Славица

Из Адвокатске коморе Крагујевца:

Лекић Живорад

Из Адвокатске коморе Пожаревца:

Илић Гордана

Из Адвокатске коморе Зајечара:

Трајковић Мирољуб

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије

Председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије

ЂУРИЋ МИЛОВАН, из Адвокатске коморе Шабац

Заменик председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије

САМАРЏИЋ НЕБОЈША, из Адвокатске коморе Београда

Судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије

БАЈИЋ ВЕРА, из Адвокатске коморе Београда

БАСАРИЋ ПРЕДРАГ, из Адвокатске коморе Војводине

БРАНКОВИЋ БИЉАНА, ​из Адвокатске коморе Ниша

ВУЈОВИЋ ЖАРКО, из Адвокатске коморе Ниша

ДЕДИЋ НЕНАД, из Адвокатске коморе Пожаревац

ДУЛОВИЋ ЋУЛАФИЋ ВЕРИЦА, ​из Адвокатске коморе Чачак

ЂУРИЋ СУЗАНА, ​из Адвокатске коморе Ниша

ЗАРИЈА КОРНЕЛ, ​из Адвокатске коморе Војводине

ЈАШАРЕВИЋ ЕМИР, ​из Адвокатске коморе Београда

ЈЕВТИЋ ВЛАДАН, ​из Адвокатске коморе Београда

МАТИЋ СЛОБОДАН, ​из Адвокатске коморе Шабац

НИКОЛИЋ Д. ЈАСМИНА, ​из Адвокатске коморе Крагујевац

ПЕТРИЋ В. РАДОМИР, ​из Адвокатске коморе Крагујевац

ПУШИЦА СПАСОЈЕ, ​из Адвокатске коморе Чачак

САЈЕВИЋ ГОРАН, ​из Адвокатске коморе Зајечара

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије

БОЖИЋ АНА, из Адвокатске коморе Београда

Заменици Дисциплинског тужиоца

БУСАРАЦ Б. АЛЕКСАНДАР, из Адвокатске коморе Крагујевац

ВЕСЕЛИНОВИЋ ГОРИЦА, из Адвокатске коморе Крагујевац

ГЕРЕ ТИБОР, из Адвокатске коморе Војводине

ЂОРЂЕВИЋ СРЕТЕН, из Адвокатске коморе Шапца

ЕРАКОВИЋ ВЕРА, из  Адвокатске коморе Ниша

ЈОВИЧИЋ МИЛОЉУБ, из Адвокатске коморе Чачак

МОРАВЧЕВИЋ МИЛИЦА, из Адвокатске коморе Шапца

РАДИШИЋ РАДИВОЈ, из Адвокатске коморе Пожаревац

РОДИЋ СОКОЛОВИЋ ЈУГОСЛАВА, из Адвокатске коморе Зајечара

СТОЈАНОВИЋ ЖИВОТА, из Адвокатске коморе Зајечар

СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР, из Адвокатске коморе Београда

СТОЈАКОВИЋ БОЖИДАРКА, из Адвокатске коморе Београда

ЧУЛАЈЕВИЋ ЈОВАН, из Адвокатске коморе Војводине

ШУТОВИЋ ЈОВАН, из Адвокатске коморе Ниша

Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије

​Барбуловић Маја, ​из Адвокатске коморе Зајечар

Матовић Ј. Бранко, из Адвокатске коморе Крагујевац

Мирковић Р. Олга, из Адвокатске коморе Чачак

Михајловић С. Вељко, из Адвокатске коморе Пожаревац

Самуиловић Р. Александар,  из Адвокатске коморе Београда

Станић Душан,  из Адвокатске коморе Шабац

Цветковић В. Небојша, из Адвокатске коморе Ниш

ИЗБОРНИ ЧЛАН САВЕТА:

ДОБРОСАВЉЕВ СВЕТОЗАР, из Адвокатске коморе ​ Војводине

Представници у Скупштини Адвокатске коморе Србије