Председник АКС

Јасмина Милутиновић, из Адвокатске коморе Чачак

Потпредседник АКС

Др. Вељко Делибашић, из Адвокатске коморе Београда

Управни одбор Адвокатске коморе Србије

Из Адвокатске коморе Београда:

Југослав Тинтор

Драгослав Љубичановић

Крсто Бобот

Душан Братић

Владимир Пријовић

Маја Атанасковић

Немања Јоловић

Бранислав Глогоњац

Из Адвокатске коморе Војводине:

Тања Арсић

Рајко Марић

Срђан Добросављев

Биљана Бјелетић

Из Адвокатске коморе Ниша:

Мирослав Нешић

Бранкица Орловић

Из Адвокатске коморе Чачка:

Иван Ћаловић

Михаило Крстић

Из Адвокатске коморе Шапца:

Владимир Терзић

Из Адвокатске коморе Крагујевца:

Горица Веселиновић

Из Адвокатске коморе Пожаревца:

Гордана Илић

Из Адвокатске коморе Зајечара:

Биљана Дражевић

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије

Председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије

Срђан Митић, из Адвокатске коморе Ниша

Заменик председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије

Зоран Трбук, из Адвокатске коморе Војводине

Судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије

Предраг Басарић, из Адвокатске коморе Војводине

Предраг Боговац, из Адвокатске коморе Војводине

Жарко Вујовић, ​из Адвокатске коморе Ниша

Момчило Вукосављевић, из Адвокатске коморе Крагујевца

Негослав Гачић, из Адвокатске коморе Шабац

Верица Дуловић Ћулафић, ​из Адвокатске коморе Чачак

Велимир Липован, ​из Адвокатске коморе Војводине

Зоран Новаковић, ​из Адвокатске коморе Београда

Радомир Петрић, ​из Адвокатске коморе Крагујевца

Мирјана Радовановић, ​из Адвокатске коморе Београда

Момир Радојковић, ​из Адвокатске коморе Пожаревца

Небојша Самарџић, ​из Адвокатске коморе Београда

Горан Сајевић, ​из Адвокатске коморе Зајечара

Јулијана Степанић Павловић, ​из Адвокатске коморе Шабац

Mирољуб Трајковић, ​из Адвокатске коморе Зајечара

Зоран Цветковић, из Адвокатске коморе Чачак

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије

Ана Божић, из Адвокатске коморе Београда

Заменици Дисциплинског тужиоца

Светлана Васић, из Адвокатске коморе Крагујевац

Јелена Вуковић, из Адвокатске коморе Крагујевац

Весна Димитријевић, из Адвокатске коморе Београда

Др. Мирослав Ђорђевић, из Адвокатске коморе Војводине

Вера Ераковић, из  Адвокатске коморе Ниша

Стево Зрнић, из Адвокатске коморе Чачак

Милољуб Јовичић, из Адвокатске коморе Чачак

Александар Лазаревић, из Адвокатске коморе Шапца

Милан Париповић, из Адвокатске коморе Шапца

Саша Петровић, из Адвокатске коморе Београда

Радивоје Радишић, из Адвокатске коморе Пожаревац

Југослава Родић Соколовић, из Адвокатске коморе Зајечара

Јасмина Срећковић, из Адвокатске коморе Зајечара

Радиша Стевановић, из Адвокатске коморе Пожаревца

Милан Ступар, из Адвокатске коморе Војводине

Јован Шутовић, из Адвокатске коморе Ниша

Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије

Др Небојша Станковић, из Адвокатске коморе Ниша, председник Надзорног одбора

Др Мирослав Пауновић, из Адвокатске коморе Београда, заменик председника Надзорног одбора

​Анка Вилотијевић, ​из Адвокатске коморе Чачак

Драган Лазаревић, из Адвокатске коморе Крагујевац

Зоран Мрдовић, из Адвокатске коморе Шабац

Гордана Риђић Ђурић,  из Адвокатске коморе Зајечара

Радиша Трифуновић, из Адвокатске коморе Пожаревац

Никола Стеванић,  из Адвокатске коморе Војводине (оставка)

Представници у Скупштини Адвокатске коморе Србије