Прописи у адвокатури – важећи

Закон о адвокатури СГ РС 31-2011

Службени гласник – одлука Уставног суда

Статут усвојен на скупштини 29102011 И 12112011. СЛ.ГЛАСНИК РСдоц

Одлука о изменама и допунама статута СЛ ГЛАСНИК 78-2012

Одлука о изменама и допунама статута СЛ ГЛАСНИК 86-2013

Кодекс професионалне етике 2012 СЛГЛ 27-2012

Адвокатска тарифа

 Адвокатска тарифа – табеларни приказ