logo

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за спечавање прања новца

Масарикова 2, Београд

 

AKS-LogoFinal

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска 13, Београд

У ПОНЕДЕЉАК 05.11.2018.

У САЛИ АДВОКАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, ДЕЧАНСКА 13/VI СПРАТ, У БЕОГРАДУ

                 

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ И УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

ОРГАНИЗУЈУ ОБУКУ НА ТЕМУ:

„АДВОКАТИ КАО ОБВЕЗНИЦИ ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА“

ПРЕДАВАЧИ:

Данијела Малетић, помоћник директора Управе за спречавање прања новца

Данијела Танић-Зафировић, шеф Одсека за надзор

Јелена Пантелић, виши саветник у Управи за спречавање прања новца

А Г Е Н Д А

15:00 – 15:30

Регистрација учесника

15:30 – 15:45

Отварање семинара – уводна реч:

  • Представник Адвокатске коморе Србије
  • Г-ђа Данијела Малетић, помоћник директора Управе за спречавање прања новца

15:45 – 16:15

Проценe ризика од прања новца и проценe ризика од финансирања тероризма

  • Јелена Пантелић,  специјални саветник Управе за спречавање прања новца и национални координатор процене ризика

16:15 – 16:45

Проценe ризика од прања новца у нефинансијском сектору

  • Данијела Танић-Зафировић, руководилац Одсека за надзор у Управи за спречавање прања новца и  координатор подгрупа за процену рањивости нефинансијског система од прања новца

16:45 – 17:00

Кафе пауза

17:00 – 17:30

Акциони план

  • Јелена Пантелић,  специјални саветник Управе за спречавање прања новца и национални координатор процене ризика
  • Данијела Танић-Зафировић, руководилац Одсека за надзор у Управи за спречавање прања новца и  координатор подгрупа

17:30 – 18:00

Анализа сумњивих трансакција, примери добре и лоше праксе, Индикатори за препознавање сумњивих трансакција, сумњиве трансакције – Студије случаја

  • Данијела Малетић, Помоћник директора Управе за спречавање прања новца

18:00 – 18:30

Дискусија

Приступ слободан, неопходна пријава учешћа због ограниченог броја места.

Пријава учешћа на e-mail Адвокатске коморе Србије  office@aks.org.rs  a.k.srbije@gmail.com