AKS-LogoFinal

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 08.09.2019., на основу члана 66 Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 9 и 33 Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/20013), разматрајући активности и учешће адвокатуре у активностима везаним за измене Закона о посредовању у решавању спорова донео је:

 

О Д Л У К У

O ПЛАТФОРМИ АДВОКАТУРЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА

 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије, полазећи од чињенице да је Уставом РС и Законом о адвокатури прописано да правну помоћ грађанима пружа адвокатура која, између остало, обухвата и посредовање у циљу мирног решавања спорова, те Кодекса професионалне етике адвоката, доноси ову одлуку којом се утврђују основе платформе адвокатуре Србије за које ће се чланови Радне групе Министарства правде из Адвокатске коморе Србије залагати у процесу израде измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова:

– основни принцип медијације је добровољност, а не обавезност у било ком облику, као услов за покретање судског поступка, што је садашњим Законом о решавању спорова предвиђено као прво и основно начело добровољности медијације (члан 9). Медијација би морала представљати могућност за грађане, али не и њихову обавезу,

– постојећа законска решења дају довољно могућности грађанима за примену медијације и мирно решавања свих спорова код којих постоји могућност за уређење спорних односа без покретање судског спора,

– увођење првог обавезног састанка са медијатором, као услова за подношење тужбе, представља ограничење права грађана на приступ суду, продужава трајање поступка и увећава трошкове поступка,

– адвокатура Србије се противи могућности стварање нове правосудне професије медијатора који би као предузетници регистровали делатност медијације. Ово би представљало још један атак на адвокатуру као професију, јер се адвокатура, између осталог, бави заступањем странака и посредовањем у решавању спорова као својом основном делатношћу.

Уважавањем ставова адвокатуре по овом питању омогућила би се ефикасна примена медијације са обзиром да адвокати и као медијатори и као пуномоћници странака у поступку медијације могу снажно утицати на ефекте примене овог института.

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Виктор Гостиљац, адвокат

 

 

 

Преузмите одлуку у пдф формату овде:  Одлука УО АКС