26.07.2021.

 

Адвокат Ана Никшић из Београда, намерава да ангажује адвокатског приправника – волонтера ради обављања приправничког стажа.

Услови:

– завршен Правни факултет,

– познавање рада на рачунару

– знање енглеског језика (средњи ниво).

Пријаву са биографијом слати на електронску адресу:

pripravnik@аdvokatananiksic.com

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор.