26.07.2022.

 

Адвокат Душан Обренчевић  са седиштем канцеларије у Београду, Kондина број 7, запошљава адвокатског приправника ради обављања приправничког стажа.
Своје пријаве са сликом и биографијом кандидати могу послати на е-mail адресу: majadjuricic9@gmail.com .