03.08.2022.

 

Адвокатској канцеларији Данковић-Јовановић-Томић из Београда потребан адвокатски приправник ради обављања приправничке праксе.

Услови:

Завршен Правни факултет Универзитета у Београду, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Пријаве са биографијом слати на електронску адресу: office@djtlaw.rs

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор.