Вести

Одлуке са 48. редовне седнице УО АKС

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати одлуке са 48. редовне седнице Управног одбора Адвокатске коморе Србије, одржане 09.09.2023. године.
 Рад адвоката у поступцима пред Центром за социјални рад
 Допис Управном суду
 Недозвољено бављење адвокатуром и нелојална конкуренција
 Именовање координатора Кол центра

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ КОЛ ЦЕНТРА

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности о редоследу позивања – последње позваном адвокату, по органима и листама (листа за пунолетна лица и листа за малолетнике).

Дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије биће објављиван радним даном, крајем радног времена.
 Извештај Кол центра

Саопштење АKС – Закон о БПП и Е-фактуре

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати саопштење Адвокатске коморе Србије везано за захтеве појединих локалних самоуправа да адвокати – пружаоци бесплатне правне помоћи издају е-фактуре, као и мишљење Министарства финансија о овом питању.
 Саоптштење АКС

Студије за иновацију знања – Право дигиталне имовине

 

Поштоване колеге,

Правни факултет Универзитета у Београду организује други циклус студија за иновацију знања “Право дигиталне имовине”. Предавачи на студијама су универзитетски професори, представници Народне банке Србије, Kомисије за хартије од вредности и стручњаци из праксе.

Настава обухвата 60 часова интерактивних предавања која ће се одржавати суботом, од 10:00 часова, на Правном факултету Универзитета у Београду, …

Одлуке УО АKС о расписивању Избора за Председника и Потпредседника АKС и Допунских избора за члана НО АKС и 2 Зам. ДТ АKС

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 633/2023 од 09.09.2023. године о расписивању Избора за Председника и Потпредседника Адвокатске коморе Србије и број 634/2023 од 09.09.2023. године о расписивању Допунских избора за члана Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије из Адвокатске коморе Војводине и два Заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе …

саопштење АКС у вези измена Статута АКС

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати саопштење Адвокатске коморе Србије у вези информација о наводним изменама Статута Адвокатске коморе Србије и увођења категорије “млади адвокат” и наводног увођења ограничења у обиму обављања адвокатуре.
 Саопштење АКС у вези измена Статута АКС

Саопштење АКС поводом напада на адв. Пера Нединића

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати саопштење Адвокатске коморе Србије поводом напада на адвоката Пера Нединића који се десио дана 02.08.2023. у Петровцу на Млави.
 Саопштење АКС

Саопштење АКС

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати саопштење Адвокатске коморе Србије поводом најављених измена Закона о извршењу и обезбеђењу.
 Saopštenje AKS

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ КОЛ ЦЕНТРА

 

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности о редоследу позивања – последње позваном адвокату, по органима и листама (листа за пунолетна лица и листа за малолетнике).

Дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије биће објављиван радним даном, крајем радног времена.
 Извештај Кол центра

Саопштење АКС поводом најављених измена ЗИО

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije povodom informacije o najavljenim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i proširenju nadležnosti javnih izvršitelja.
 Саопштење АКС