Вести

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ КОЛ ЦЕНТРА

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности о редоследу позивања – последње позваном адвокату, по органима и листама (листа за пунолетна лица и листа за малолетнике).

Дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије биће објављиван радним даном, крајем радног времена.
 Извештај Кол центра

Обавештење – ЈП “Пошта Србије”

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати упутство “ЈП Пошта Србије” везано за примену измењеног Технолошког упутства, које се примењује од 01.01.2022. године.
 Обавештење – ЈП Пошта Србије

Радно време АКС за време празника

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је први радни дан Адвокатске коморе Србије у 2022. години 10.01.2022. године.

Срећни празници!

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ КОЛ ЦЕНТРА

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности о редоследу позивања – последње позваном адвокату, по органима и листама (листа за пунолетна лица и листа за малолетнике).

Дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије биће објављиван радним даном, крајем радног времена.
 Извештај Кол центра

Анализа Института за упоредно право

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати анализу Института за упоредно право на тему “Анализа правне регулативе и судске праксе о решавању питања пуноважности клаузула у уговорима о кредиту којима банке од корисника кредита наплаћују трошкове обраде кредита, а у државама чланицама ЕУ, државама региона и праксу суда правде ЕУ о овом питању”.

Ова анализа урађена је …

Иницијатива за оцену уставности и законитости

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати Иницијативу за оцену уставности и законитости Закона о уређењу судова, Судског пословника и Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда, коју је поднела Адвокатска комора Србије.
 Иницијатива за оцену уставности и законитости

САОПШТЕЊЕ АKС

 

Адвокатска комора Србије обавештава своје чланство као и стручну јавност да је дана 14.12.2021.год. примила од координатора радне групе при Влади РС, у поподневним часовима, предлог измене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, сачињен од стране РГЗ-а.

Предложени текст је за Адвокатску комору Србије неприхватљив. Предлози и примедбе АKС које су предате …

Допис Еворпској комисији за демократију кроз право (Венецијанској комисији)

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати допис Адвокатске коморе Србије упућен Европској комисији за демократију кроз право (Венецијанској комисији) на српском и енглеском језику.
 Допис Венецијанској комисији
 Допис Венецијанској комисији на енглеском језику

Семинари “Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма”

Поштоване колеге,

Адвокатска комора Србије, Адвокатска комора Војводине и Мисија ОЕБС-а у Србији организују семинаре “Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма” који ће се одржати у Новом Саду 15.12.2021. године и у Београду, 20.12.2021. године.

У прилогу можете погледати позивна писма за наведене семинаре.
 Позив за семинар 15.12.2021. Нови Сад
 Позив за семинар 20.12.2021. Београд