Вести

Дневни извештај Кол центра

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности о редоследу позивања – последње позваном адвокату, по органима и листама (листа за пунолетна лица и листа за малолетнике).

Дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије биће објављиван радним даном, крајем радног времена.
 Извештај Кол центра

Примедбе АKС на радне верзије Закона о уређењу судова, Закона о судијама и Закона о ВСС

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати примедбе Адвокатске коморе Србије на радне верзије Закона о уређењу судова, Закона о судијама и Закона о високом савету судства, које је Управни одбор усвојио на седници одржаној 15.10.2022. године.
 Primedbe AKS

Извештаји о раду органа АKС

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати извештаје о раду органа Адвокатске коморе Србије, који су усвојени на Првој редовној Скупштини Адвокатске коморе Србије, која је одржана 24.09.2022. године.
 Извештај о раду Председника АКС
 Први извештај о раду УО АКС, Адв.академије и Савета

 Допуна Првог извештаја о раду УО АКС, Адв.академије и Савета

 Извештај Надзорног одбора АКС

 Извештај о финансијском пословању

 Извештај …

Одлука УО АKС и Препорука за поступање адвоката

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије бр. 895-8/22 од 09.09. 2022. године и Препоруку за поступање адвоката.
 Odluka UO AKS i Preporuka za postupanje advokata

Закључак Скупштине Адвокатске коморе Србије

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати закључак Скупштине Адвокатске коморе Србије од 24.09.2022. године.
 Закључак Скупштине АКС

Позив адвокатима за пријављивање за Он-лине ХЕЛП курсеве “Породично право и људска права” и “Етика за судије, тужиоце и адвокате”

 

Поштоване колеге,

Савет Европе у оквиру програма о образовању за људска права за правне стручњаке (HELP) у сарадњи са Адвокатском академијом Адвокатске коморе Србије организује online курсеве на тему „Породично право и људска права“ који ће одржати предавач Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије и сертификовани тренер, адвокат Јасмина Микић и “Етика за судије, тужиоце и …

Обука адвокатских приправника за полагање правосудног испита

 

На основу члана 282. Статута Адвокатске коморе Србије и члана 7. Програма Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује
П О З И В
ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУKЕ АДВОKАТСKИХ ПРИПРАВНИKА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА
Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује позив за пријављивање адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника адвокатских комора …

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ КОЛ ЦЕНТРА

 

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности о редоследу позивања – последње позваном адвокату, по органима и листама (листа за пунолетна лица и листа за малолетнике).

Дневни извештај Kол центра Адвокатске коморе Србије биће објављиван радним даном, крајем радног времена.
 Извештај Кол центра

Одлука и саопштење Управног одбора АKС

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати одлуку и саопштење Управног одбора Адвокатске коморе Србије са седнице одржане 09.09.2022. године.
 Одлука УО АКС
 Саопштење

Радне верзије правосудних закона

 

 

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати радне верзије правосудних закона које су објављене на сајту Министарства правде.

Све евентуалне примедбе и предлоге можете доставити електронском поштом Адвокатској комори Србије на адресу: a.k.srbije@gmail.com

Према усменим информацијама из Министарства правде рок за достављање примедби је 31.12.2022. године.
 Zakon o uređenju sudova
 Zakon o sudijama
 Zakon o javnom tužilaštvu
 Zakon o Visokom savetu sudstva
 Zakon …