огласи за посао

Оглас за адвокатског приправника – адвокатска канцеларија Ђорђевић & Сарадници

22.09.2022.

У прилогу можете погледати оглас за пријем адвокатског приправника адвокатске канцеларије “Ђорђевић & сарадници”.

 Oglas

Оглас за адвокатског приправника – адвокат Татјана Д. Сретковић

22.09.2022.

Адвокату Татјани Д. Сретковић из Београда, улица Др Александра Kостића 10, потребан је адвокатски приправник/приправница ради обављања приправничког стажа.
Неопходни услови су:
-завршен Правни факултет
-познавање рада на рачунару
-основно знање енглеског језика
-пожељна је возачка дозвола „Б“ категорије
Пријаву са кратком биографијом послати на е-маил адресу: tanjasretkovic@gmail.com

Оглас за адвокатског приправника – адвокат Невена Бојанић

22.09.2022.

Адвокатској канцеларији Бојанић, која се налази на територији општине Чукарица, улица Авалска број 70, потребан је адвокатски приправник ради обављања приправничке праксе уз накнаду.
Услови које адвокатски приправник мора да поседује су следећи:

-завршен правни факултет Универзитета у Београду;
-рад на рачунару;
-познавање енглеског језика;
-поседовање возачке дозволе Б категорије.

Биографије слати на следећи мејл: nevena681@gmail.com

Оглас за адвокатског приправника – адвокатска канцеларија Божиловић-Петровић

21.09.2022.

Адвокатској канцеларији Бозиловиц – Петровиц из Београду – ул. Савска 17, потребан је адвокатски приправник ради обављања приправничког стажа., уз новцану накнаду.

Адвокатска канцеларија пружа услуге из свих правни области.

Услови које кандидат треба да испуњава:
-Завршен правни факултет
-Познавање рада на рачунару
-Полозен возацки испит
Заинтересовани кандидати могу се пријавити слањем биографије на маил:

gordana.bozilovic.p@gmail.com

Оглас за адвокатског приправника – адвокатска канцеларија Радивојевић

21.09.2022.

Адвокатска канцеларија РАДИВОЈЕВИЋ, Београд, Светозара Ћоровића 13,

објављује ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ АДВОKАТСKОГ ПРИПРАВНИKА.

Предност имају кандидати без радног искуства и са амбицијом да постану адвокати.

Постоји могућност наставка рада у канцеларији после положеног правосудног испита и уписа у именик адвоката.

Наша адвокатска канцеларија се бави судском адвокатуром и свим гранама права, уз сараднике, адвокате, врхунске стручњаке у појединим …

Оглас за адвокатског приправника – адвокат Ана Ђорић

21.09.2022.

Адвокату Ђорић Ани из Београда, потребан један адв. приправник/ца – волонтер, ради обављања приправничке праксе.

Пријаве, уз ЦВ, заинтересовани кандидати могу послати на е-маил адресу: advanadjoric@gmail.com

Оглас за адвокатског приправника – адвокат Тамара Делић

21.09.2022.

Адвокату Делић Тамари из Београда, потребан један адв. приправник/ца – волонтер, ради обављања приправничке праксе.

Пријаве, уз ЦВ, заинтересовани кандидати могу послати на е-маил адресу: advanabdjoric@gmail.com

Оглас за адвокатског приправника – адвокат Бојана Петровић

21.09.2022.

Адвокату Петровић Бојани из Београда, ради програма стручне праксе, потребан један адв. приправник/ца – волонтер, ради обављања приправничке праксе.

Пријаве, уз ЦВ, заинтересовани кандидати могу послати на е-маил адресу: advanasdjoric@gmail.com

Оглас за адвокатског приправника – адвокатска канцеларија Ђорђевић & Рогић

21.09.2022.

Адвокатска канцеларија Ђорђевић & Рогић, са местом рада у Београду, ул. Милутина Миланковића бр.9Ж, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника ради обављања приправничке праксе уз новчану надокнаду. Адвокатска канцеларија нуди могућност стицања знања из области радног права, привредног права, кривичног права, наплате потраживања, као и прилику заступања клијената у кривичним, парничним, ванпарничним и извршним …

Оглас за адвокатског приправника – адвокат Марко В. Ђорђевић

21.09.2022.

Адвокатској канцеларији Адвоката Марка В. Ђорђевића из Београда, са местом рада у Београду – ул. Немањина бр. 5, потребан је адвокатски приправник ради обављања приправничког стажа.

Адвокатска канцеларија пружа услуге из свих правни области.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити слањем биографије на маил:marko.djordjevic.adv@gmail.com

 Конкурс