14.11.2022.

Адвокатска канцеларија Драгана Тасић, са седиштем у Београду,-Врачар , потребан адвокатски приправник/ приправница, ради обављања приправничког стажа.

Услови које је потребно да испуњавају кандидати:

Завршен правни факултет
Одлично познавање енглеског језика
Добро познавање рада на рачунару (Microsoft Office)

Заинтересовани кандидати свој ЦВ, пожељно са фотографијом могу послати на емаил: office@idlaw.rs

Kандидати који уђу у ужи избор биће конта