Списак докумената потребних за упис у именик адвоката АК Београда

Списак докумената потребних за упис у именик адвокатских приправника АК Београда

Списак потребних докумената за промену седишта адвокатске канцеларије

Списак потребних докумената за подношење захтева за привремен престанак на бављење адвокатуром

Списак потребних докумената за статусне промене адвокатских приправника

Материјалне обавезе адвоката према Адвокатској Комори

Одлука о утврђивању висине трошкова уписа у Именик адвоката, Именик заједничких адвокатских канцеларија и Именик АОД

Документа потребна за пријаву полагања адвокатског испита

Подаци за уплату за адвокатски испит

Шифра плаћања по општинама