AKS-LogoFinal

 

На основу члана 282. Статута Адвокатске коморе Србије и члана 7. Програма Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује

П О З И В

ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУKЕ АДВОKАТСKИХ ПРИПРАВНИKА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује позив за пријављивање адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, на обуку за полагање правосудног испита.

Обуку за полагање правосудног испита – наставу и вежбе, држаће предавачи Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије према Плану за спровођење програма за стручну обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита усвојеног од Управног одбора Адвокатске коморе Србије. Обука ће се одржавати почев од 22.03.2022. године у просторијама Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/VI спрат, у периоду од 17:30 до 19:30 часова.

Kандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, или електронским путем на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com

У прилогу можете погледати програм обуке из кривичног права.

 Распоред предавања – кривично право

 Распоред предавања – грађанско право