15.09.2020.

Advokat Danijela N. Koštan Kovačević objavljuje oglas za prijem advokatskog pripravnika volontera.

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. Završen Pravni fakultet;
2. Bez radnog iskustva;
3. Poznavanje rada na računaru
Zainteresovani kandidati prijave mogu slati na e-mail adresu danijela.kostan.kovacevic@gmail.com do 15.10.2020. godine.