PRETRAŽIVAČI

FIND LAW

Mnoštvo podataka o američkom pravu razvrstanih po oblastima sa integralnim tekstovima propisa i sudskom praksom. Postoji i imenik advokata razvrstanih po specijalnostima u federalnim državama u kojima rade.

CELEX

Baza propisa Evropske zajednice na 11 jezika, među kojima nije naš. Pretraživanje baze dostupno je samo članovima.

HIEROS GAMOS

Veoma bogata baza podataka sa mnoštvom propisa iz celog sveta, sudskom praksom, imenikom advokata, sudskih veštaka i sl.

JURIST

Akademski sajt pravnih teoretičara i praktičara stvoren u Pitsburgu. Pored mnoštva podataka veoma je zanimljiv diskusioni forum preko koga je vođena živa polemika o pravnim osnovama NATO intervencije u Jugoslaviji.

LAW LINKS

Ovde se mogu naći brojni linkovi za internet prezentacije pravnih sajtova.


EVROPSKO PRAVO I INSTITUCIJE

EVROPSKA UNIJA

Prezentacija ove jake evropske organizacije na 20 jezika, među kojima je i slovenački, ali ne i na naš.

PRAVNA REGULATIVA EVROPSKE UNIJE

Na 11 jezika, među kojima nije i naš.

EVROPSKI PARLAMENT DOKUMENTI

Dokumenti Evropskog Parlamenta na 11 jezika

EVROPSKI SUD

Ovaj sud je nadležan za članice Evropske Unije.

EVROPSKI OMBUDSMAN

Institut zaštite ljudskih prava koji dugo postoji u evropskim zemljama a uskoro treba da bude uvedeni u naš pravni sistem.

SAVET EVROPE U STRAZBURU

Insitutcija čiji je član i naša Državna zajednica. Odluke ovog organa obavezuju našu zemlju.

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Ratifikacijom Konvencije o zaštiti ljudskih prava i elementarnih sloboda nadležnost ovog suda proširena je i na našu zemlju. Naši građani mogu neposredno tražiti pravnu zaštitu kod ovog suda kad smatraju da su im povređena prava iz Konvencije kada sva raspoloživa domaća pravna sredstva budu iscrpljena.


BAZE STRANIH PRAVNIH PROPISA

AUSTRIJA

Ris

VELIKA BRITANIJA

LLRX

FRANCUSKA

LLRX;

Law France;

ADMI

La village de la justice

Le journal officiel de la Republique Francais

Francuski rečnik privatnog prava

Jura

NEMAČKA

Jusline

Ovde se može naći obilje podataka o nemačkom pravu, advokatima i sl.

iuscomp

Nemački sajt na engleskom jeziku

KANADA

LLRX

USA KONGRES

Lcweb

Internet pravna biblioteka

RUSIJA

Law optimaADVOKATSKE KOMORE I UDRUŽENJA

MEĐUNARODNA UNIJA ADVOKATA

MEĐUNARODNA ASOCIJACIJA ADVOKATA

ADVOKATSKA KOMORA EVROPSKE UNIJE

SAVEZ EVROPSKIH ADVOKATSKIH KOMORA

EVROPSKA UNIJA ADVOKATA

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH EVROPSKIH ADVOKATA

EVROPSKO UDRUŽENJE ADVOKATA ZA PRIVREDNO PRAVO

EVROPSKO UDRUŽENJE ADVOKATA KRIVIČARA

EVROPSKO UDRUŽENJE MLADIH ADVOKATA

ADVOKATI BEZ GRANICA

AMERICAN BAR ASSOCIATION

Sajt najbrojnijeg udruženja pravnika u svetu. Deo sajta dostupan je samo članovima udruženja. Za nas je posebno interesantan program za centralnu i istočnu Evropu pod nazivom ABA CELLI.

ADVOKATSKA KOMORA KANADE

Sajt je uređen na engleskom i francuskom jeziku.

ADVOKATSKA KOMORA KVEBEKA

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Sajt sadrži imenik hrvatskih advokata, odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava. Sajt takođe sadrži i elektronska izdanja časopisa “Odvjetnik” počev od 1997. godine, te propise o radu advokata (Zakon o odvjetništvu, Statut Odvjetničke komore Hrvatske i Kodeks profesionalne etike).

ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

Na sajtu se nalazi imenik advokata Republike Srpske, Advokatska Tarifa, kao i telefonski imenik sudova i tužilaštava u Republici Srpskoj. Ovde se može naći i elektronsko izdanje časopisa “Advokatura”.

ADVOKATSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sajt sadrži imenik advokata po mestima i abecednom redu, kao i propise kojima se uređuje advokatura u Federaciji BiH (Statut, Kodeks, Tarifa).

ADVOKATSKA KOMORA MAKEDONIJE

Pored imenika advokata na sajtu se nalaze i propisi o advokaturi u Makedoniji.

ADVOKATSKA KOMORA PARIZA

Pored aktuelnih vesti moze se naci francuski pravni rečnik, propisi o besplatnoj pravnoj pomoći i medijacii,

THE GENERAL COUNCIL OF THE BAR

LAW SOCIETY OF ENGLAND AND WALES


MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

UJEDINJENE NACIJE

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

ČASOPISI

LA REVUE DE DROIT DES AFFAIRS INTERNATIONALE

HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY

OXFORD INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY