Viktor

 

Poštovane kolege,

 

U vremenu ovom kada stupamo na naše dužnosti i okolnostima koje prate početak našeg rada, advokatura u Srbiji se sprema da zakorači u novo doba. Nove ideje i novi ljudi učinili su da naša profesija pronađe put iz advokatskog lavirinta u kojem smo se našli i da označe novi početak i nastavak napora na ostvarenju advokatskih ideala.

 

Verujem da je vreme podela i nesuglasica koje uvek prati smenu generacija u nekom poretku sada iza nas i da spremni očekujemo predstojeće izazove. Ti izazovi su veliki i sveobuhvatni. Ali oni su oduvek takvi bili i za nas samo takvi izazovi i postoje. Srpska advokatura je oduvek postojala i opstajala, a naročito u periodu od Drugog svetskog rata do danas, u jednom okruženju koje nije razumelo šta je to advokatura, kakva je njena uloga u društvu, i koje je vrlo često dolazilo u sukob sa načelima koje mi smatramo najvrednijim: načelom slobode, jednakosti, zakonitosti – dakle sa svime što jednu državu čini pravnom, a njene institucije takvima da jedan slobodan i civilizovan narod pristaje da ih smatra za svoje i da pod takvim institucijama živi.

 

Međutim, i u takvim okolnostima srpska advokatura je pokazala svaku vitalnost, kakvu naša profesija, inače, pokazuje u svakom delu sveta, i uvek je bila poslednji garant građanima da će njihova prirodna i zakonska prava imati ko da zastupa i brani. Mislim da naša današnja Advokaska komora Srbije i sve komore u njenom sastavu i dalje poseduje istu vitalnost i snagu da zaštiti najpre sebe, a potom i druge.

 

I vreme je da počnemo na tome da radimo.

 

Osnovne pravce našeg budućeg delovanja svi znamo. Oni se osećaju i podrazumevaju. Očuvanje ustavno – pravnog položaja advokature, zaštita njene nezavisnosti i samostalnosti, očuvanje njene uloge pružaoca pravne pomoći, unapređenje materijalnog položaja advokature, rešavanje postojećih pravnih i tehničkih problema u pravosuđu, aktivan pristup donošenju svih zakona, jačanje društvene uloge advokature. A pre svega, vraćanje poštovanja i samopoštovanja našoj profesiji – etabliranjem jedne istine u našem društvu, jedne slike o advokatu – gospodinu, intelektualcu, časnom čoveku koji se bavi jednom poštovanom profesijom.

 

U prošlosti, mnogi naši slavni prethodnici, naše kolege, utabale su nam put ka tom cilju. Mi, današnji advokati, nastavljamo tom stazom osećajući odgovornost i ponos što nosimo advokatsku titulu. Ona nam, osim naše egzistencije, donosi i zadovoljstvo što u profanom svetu, u opštoj eroziji svih vrednosti, na pitnje čime se bavimo, možemo odgovoriti: Ja sam advokat!

 

U to ime, poštovane kolege, sve vas pozdravljam i pozivam na zajednički rad na ostvarenju advokatskih ideala.

 

advokat Viktor Gostiljac,

predsednik Advokatske komore Srbije