Literatura za polaganje advokatskog ispita

Zakon o advokaturi SG RS 31-2011

Statut usvojen na skupštini 29.10.2011 i 12.11.2011 sl.glasnik RS

Kodeks profesionalne etike 2012

Advokatska tarifa

Kodeks advokatske etike Evropske unije

Osnovni principi o ulozi advokata

Međunarodna konvencija o zaštiti prava odbrane

Sloboda obavljanja advokatske profesije