Propisi u advokaturi – važeći

Zakon o advokaturi SG RS 31-2011

Službeni glasnik – odluka Ustavnog suda

Statut usvojen na skupštini 29102011 I 12112011. SL.GLASNIK RSdoc

Odluka o izmenama i dopunama statuta SL GLASNIK 78-2012

Odluka o izmenama i dopunama statuta SL GLASNIK 86-2013

Kodeks profesionalne etike 2012 SLGL 27-2012

Advokatska tarifa

 Advokatska tarifa – tabelarni prikaz