AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati analizu Instituta za uporedno pravo na temu “Analiza pravne regulative i sudske prakse o rešavanju pitanja punovažnosti klauzula u ugovorima o kreditu kojima banke od korisnika kredita naplaćuju troškove obrade kredita, a u državama članicama EU, državama regiona i praksu suda pravde EU o ovom pitanju”.

Ova analiza urađena je na zahtev Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

 Analiza Instituta za uporedno pravo