AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

u saradnji sa Projektom „Jačanje vladavine prava u Srbiji“ koji sprovodi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) sprovodimo anketu „Ocena rada Upravnog suda od strane advokata u Republici Srbiji“ koja ima za cilj da se ustanove nedostaci u radu ovog suda, a kako bi se uz podršku navedenog projekta kreirale i sprovele aktivnosti usmerene na poboljšanje njegovog rada, postigla njegova veća efikasnost i transparentnost u radu.

Najsrdačnije Vas molimo da odvojite malo vremena i odgovorite na anketu, kojoj možete pristupiti klikom na link naznačen u prilogu teksta.

Imajući u vidu da su advokati prepoznati kao eminentni akteri u pravosudnom ciklusu: Кomitet ministara Saveta Evrope je istakao suštinsku ulogu koju advokati moraju da igraju u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta sudskih postupaka i, shodno tome, u konsolidaciji vladavine prava. Stoga je Vaše mišljenje od najveće važnosti za procenu kvaliteta usluge koju pružaju sudovi i dragoceno je za oblikovanje preporuka za poboljšanje.

Anketa je anonimna i svi odgovori će biti obrađeni i korišćeni isključivo kao smernice za poboljšanje rada Upravnog suda Republike Srbije.

Unapred hvala i sve najbolje Vam želimo!

 Upitnik