AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,
Na današnji dan, 28. februara 1862. godine, Senat Kneževine Srbije je na predlog Kneza Mihaila, doneo Zakon o pravozastupnicima  kojim je ustanovljen naš advokatski red. Taj dan  obeležavamo kao Dan advokature Srbije. Ove godine proslavljamo 159 godina našeg postojanja, kao jedna od najstarijih evropskih advokatskih komora.
Čestitamo svim advokatima Srbije Dan advokature sa željom i odlukom da ostvarimo najsvetlije advokatske ideale, i jačamo institute pravne države i slobodne i nezavisne advokature!