AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U poslednje vreme svedoci smo, u međunarodnim okvirima, kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda i to baš od onih koji su dužni da garantuju te vrednosti i vladavinu prava (države i Vlade).
U ovom trenutku, Udruženje advokatskih komora i udruženje pravnika Evrope –  CCBE nalazi da su osnovna ljudska prava i slobode kao i advokatska profesija, najviše ugroženi u Turskoj. U tom smislu objavljena je Deklaracija – Saopštenje koja je objavljena na internet stranici CCBE i koju  prenosimo u celosti.
Naša osnovna dužnost je da poštujemo osnovne principe pravne profesije i da zastupamo naše klijente bez obzira na težinu optužbi profesionalno, nepristrasno i nezavisno. Nama na ponos su koleginice i kolege koji su bili spremni da polože svoje živote na oltar ljudskih prava i sloboda.

 Deklaracija CCBE

 Deklaracija CCBECCBE – Statement